Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdynanda Neureitera – spotkanie autorskie z prof. Adelą Kuik-Kalinowską

Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdynanda Neureitera – spotkanie autorskie z prof. Adelą Kuik-Kalinowską

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wraz z chojnickim oddziałem Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskiego serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Adelą Kuik - Kalinowską i promocję najnowszej publikacji Autorki pt.: Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdynanda Neureitera we wtorek 20 lutego 2018 r., godz. 17.00 do siedziby Kolekcji historyczno – regionalnej Albina Makowskiego, w Chojnicach przy ul. Drzymały 5.  

Autorka - profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku jest znana ze swych zainteresowań badawczych poświęconych m.in. literaturze kaszubskiej. W l. 2014-2015 uzyskała stypendium naukowe Fundacji Heinricha Hertza w Instytucie Slawistyki w Kolonii, którego podsumowaniem jest prezentowana książka. Przedmiotem Jej badań literackich było opracowanie bogatej korespondencji twórców i pisarzy kaszubskich z Ferdynandem Neureiterem (1928 – 2007) – cenionym językoznawcą austriackim, wybitnym badaczem literatury słowiańskiej, w tym kaszubskiej, tłumaczem poezji, autorem ważnych opracowań: Antologii kaszubskiej oraz Historii literatury kaszubskiej. Bogata spuścizna literacka po F. Neureiterze trafiła do zasobów Uniwersytetu w Kolonii. Najnowsza książka A. Kuik-Kalinowskiej odkrywa interesujący materiał źródłowy dla poznania literackich związków kaszubsko-polsko-niemieckich oraz ukazuje postać austriackiego językoznawcy jako zbieracza, badacza i translatora literatury kaszubskiej i polskiej na język niemiecki. Publikację wydano nakładem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku w 2017 roku.