Deklaracja dostępności strony internetowej chojnicemuzeum.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej chojnicemuzeum.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012.09.19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012.09.19

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach poprzez publikację niniejszego oświadczenia spełnia zobowiązanie wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa www.chojnicemuzeum.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności wynikają z faktu opracowania strony w czasie, gdy nie byłby dostępne i powszechnie stosowane wytyczne dot. dostępności cyfrowej. W tym zakresie obecna strona korzysta za zwolnienia wskazanego w art. 3 pkt. 8 Ustawy.

Oświadczenie sporządzono 2021.03.29 na podstawie oceny własnej przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje kontaktowe

 

Problemy z dostępnością cyfrową strony można zgłaszać pod adresem: muzeum@chojnicemuzeum.pl lub telefonicznie pod numerem 52 397 23 19. Osobą odpowiedzialną jest Jordan Rolbiecki.

W ten sam sposób możliwe jest również składanie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności.

Odpowiedź na wniosek/skargę powinna zostać sporządzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli nie jest to możliwe, podmiot informuje nadawcę o tym fakcie i wskazuje możliwy termin udzielenia odpowiedzi, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące.

Gdyby zapewnienie dostępności nie było możliwe, podmiot może zaproponować alternatywną metodę dostępu do treści.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub udostępnienia treści w formie alternatywnej, możliwe jest złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach posiada 8 lokalizacji. 6 spośród nich mieści się w zabytkowych obiektach na średniowiecznych murach miejskich wzdłuż ul. Podmurnej 3-15. Budynki o charakterze basztowym ze względu na substancję zabytkową są tylko w części dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brama Człuchowska, Baszta Wronia – siedziba administracji oraz Dom na Murach – mieszcząca pracownie merytoryczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze względu na bariery architektoniczne. Pozostałe obiekty Muzeum: Baszta Kurza Stopa, Dom Szewski oraz Baszta Szewska z Biblioteką Muzeum oraz Kolekcja Historyczno-Regionalna (ul. Drzymały 5) i Archeologiczna ekspozycja zamiejscowa Kręgi Kamienne w Odrach gm. Czersk (ul. Długa 5) są dostępne lub częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Główna siedziba Muzeum Historyczno–Etnograficznego w Chojnicach w zabytkowej Bramie Człuchowskiej nie posiada windy i nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • Wejście główne do budynku jest możliwe od strony wschodniej po 3 stopniach z poręczą.
 • W budynku ekspozycje są urządzone na 5 kondygnacjach. Wszystkie odcinki schodów 2-biegowych posiadają poręcze oraz miejsca odpoczynku na podestach międzykondygnacyjnych.
 • W budynku funkcjonuje możliwość zakupu biletów wstępu, informacja turystyczna o wszystkich obiektach Muzeum i atrakcjach turystycznych miasta. Informacje o Muzeum dostępne są również na stronie Promocji Regionu Chonickiego: www.promocja.chojnice.pl.
 • Obsługę zwiedzających i interesantów prowadzą pracownicy Muzeum.
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na drugiej kondygnacji.
 • Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych przy ulicach: Mickiewicza, Młyńskiej i Starym Rynku.

Pozostałe lokalizacje Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

Baszta Kurza Stopa, ul. Podmurna 3

 • wejście do baszty z dostępem do części ekspozycji na I kondygnacji z poziomu ulicy po pokonaniu jednego stopnia,
 • ekspozycja na drugiej kondygnacji (po schodach z poręczą),
 • na parterze informacja o innych obiektach Muzeum, szatnia.

 Dom na Murach, ul. Podmurna 5

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (pracownie naukowe); możliwość udostępnienia informacji przez pracownika Muzeum po uprzednim dzwonku przy wejściu do obiektu.

Dom Szewski, ul. Podmurna 7

 • wejście do baszty z dostępem do części ekspozycyjnej na I kondygnacji z poziomu ulicy,
 • na parterze informacja o innych obiektach Muzeum.

Baszta Szewska z Biblioteką Muzealną, ul. Podmurna 9

 • wejście do baszty z poziomu ulicy po pokonaniu dwóch stopni, z możliwością skorzystania z zasobów biblioteki naukowej i informacji bibliograficznej w czytelni na I kondygnacji.

Baszta Wronia, ul. Podmurna 15

 • siedziba administracji, zabytkowa baszta, ze względów architektonicznych dostępna dla osób niepełnosprawnych po uprzednim dzwonku przy wejściu do obiektu, w pomieszczeniu dla interesantów,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze.

Kolekcja Historyczno-Regionalna A. Makowskiego, ul. Drzymały 5

 • wejście do budynku na ekspozycję z poziomu ulicy (domofon), po 5 schodach z poręczą, przy wejściu pomagają pracownicy Muzeum,
 • dostęp do ekspozycji urządzonej na I kondygnacji kamienicy, niskie progi między pomieszczeniami,
 • informacja o innych obiektach Muzeum, szatnia.

Archeologiczna ekspozycja zamiejscowa Kręgi Kamienne w Odrach, gm. Czersk, ul. Długa 5

 • wejście do budynku na ekspozycję na I kondygnacji z poziomu ulicy po pokonaniu 1 stopnia,
 • możliwość zakupu biletów wstępu, informacja o innych obiektach Muzeum.