Działy Muzeum

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

muzeum@chojnicemuzeum.pl

 

Dyrektor Muzeum

Marcin Synak
marcin.synak@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Księgowości

Iwona Góral
iwona.goral@chojnicemuzeum.pl

 

Sekretariat

Barbara Jażdżewska
barbara.jazdzewska@chojnicemuzeum.pl
tel./fax 52 397 43 92, 52 397 23 19

 

Dział Zbiorów Etnograficznych

adiunkt Maria Czaplewska
maria.czaplewska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Zbiorów Archeologicznych

kustosz Hanna Rząska
hanna.rzaska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Zbiorów Historycznych

adiunkt Marcin Synak
marcin.synak@chojnicemuzeum.pl 

 

Dział Zbiorów Sztuki

kustosz Barbara Zagórska
barbara.zagorska@chojnicemuzeum.pl

 

Biblioteka Muzealna z Działem Zbiorów Specjalnych

adiunkt Anna Urbańska
anna.urbanska@chojnicemuzeum.pl

 

Dział Edukacji i Informacji Muzealnej

adiunkt Monika Jażdżewska
monika.jazdzewska@chojnicemuzeum.pl

adiunkt Anna Depka Prądzyńska
anna.pradzynska@chojnicemuzeum.pl