Rozstrzygnięcie I etapu 44 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

Rozstrzygnięcie I etapu 44 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w Muzeum"

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej I etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. "Moja Przygoda w Muzeum” z dnia 7 czerwca 2023 r. w Muzeum Historyczno – Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.


Organizator Konkursu: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Współorganizator na szczeblu regionalnym: Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.


Wzorem lat ubiegłych Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach podjęło się organizacji I etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum”. W tym roku przypada 550. rocznica urodzin wybitnego człowieka renesansu - Mikołaja Kopernika, w związku z tym hasło przewodnie to: „Wokół Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin."

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 do 18 lat oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia), różnych szczebli nauczania – w ramach zajęć szkolnych, bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zaznajomienie się ze zbiorami określonego muzeum oraz wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych w dowolnej technice. Praca powinna być związana tematycznie z postacią astronoma lub ze zbiorami muzeów jemu poświęconych.

Najczęściej stosowaną przez uczestników techniką jest tradycyjnie tempera, rzadziej pastel, akwarela oraz technika mieszana.
W tym roku w związku z przypadającą 550. rocznicą urodzin wybitnego człowieka renesansu - Mikołaja Kopernika, konkursowi towarzyszyło hasło przewodnie „Wokół Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin." Przeważająca część autorów potraktowała temat jako próbę sportretowania tej wybitnej postaci. Pojawiają się również prace, które są kopią obrazu Jana Matejki pt. "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". W oparciu o analizę tegorocznych prac widać również twórcze podejście do tematu konkursu, chociaż zasugerowana przez Organizatora konkretna idea konkursu mogła sprawić pewną trudność i przyczynić się do ograniczenia liczby uczestników konkursu. Od wielu lat notujemy wysoki poziom artystyczny prac konkursowych. Cieszymy się bardzo udziałem najmłodszych dzieci z grup przedszkolnych, chociaż czasami zdarza się zwłaszcza w tej kategorii wiekowej zbytnia ingerencja opiekunów dzieci, co niekiedy sprawia wrażenie mniejszej samodzielności twórczej dzieci. Doświadczenie w realizacji konkursu podpowiada, że samodzielność wykonywania prac przez uczestników konkursu jest bardzo ważna i szczególnie ceniona przez jury oceniające prace na etapie finału konkursu w Toruniu.

Prace konkursowe oceniała muzealna Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

Barbara Zagórska – historyk sztuki – przewodnicząca Komisji
Sabina Stawska - Połom – edukator muzealny
Anna Depka Prądzyńska - edukator muzealny, sekretarz Konkursu

Komisja kierując się następującymi kryteriami: wybór i sposób formułowania tematu, pomysłowość i indywidualność wypowiedzi, jak również ogólna jakość plastycznej realizacji - zdecydowała zakwalifikować do II międzynarodowego etapu Konkursu 26 prac 26 autorów.

Z radością informujemy, że wyróżniono i zakwalifikowano do finałowego etapu w Toruniu prace następujących uczniów:


Grupa 1: 5 - 6 lat
1. Wiktoria Czarnowska, lat 6, PN "Wesołe Przedszkolaki", "Planety Mikołaja Kopernika"
2. Natalia Wiącek, lat 6, PN "Wesołe Przedszkolaki"
3. Klaudia Szczęsna, lat 6, PN "Wesołe Przedszkolaki"
4. Laura Drobińska, lat 6, PN "Wesołe Przedszkolaki"

Grupa 2: 7 - 9 lat
1. Salma Essaadi, lat 7, kl. I b, SP nr 8, "Mikołaj Kopernik i jego układ słoneczny"
2. Inga Bała, lat 7, SP nr 1, "Chojnice nocą Kopernika"
3. Karolina Rolbiecka, lat 9

Grupa 3: 10 - 12 lat
1. Patryk Gregus, lat 11, SP nr 1, "Mikołaj Kopernik - wielki astronom"
2. Julia Wochna, lat 12, kl. VI, SP nr 1, "Kosmos Mikołaja Kopernika"
3. Amelia Szulta, lat 11, SP nr 1, "Mikołaj Kopernik - wielki astronom"
4. Zuzanna Bała, lat 12, SP nr 1, "Noc Kopernika"
5. Kinga Pestka, lat 12, SP Kosobudy, "Świat Kopernika"
6. Ewelina Hamerska, lat 11, SP Męcikał, "Kopernik"
7. Adam Janikowski, lat 12, SP nr 2 Brusy, "Mikołaj Kopernik i układ słoneczny"
8. Aleksander Breska, lat 12, SP Męcikał, "Kopernik moimi oczami"
9. Patryk Parzątka Lipiński, lat 12, SP nr 2 Brusy, "Zamyślony Mikołaj"
10. Soraya Essaadi, lat 10, kl. III b, SP nr 8, "Mikołaj Kopernik i układ słoneczny"
11. Amanda Januszewska, lat 10, KSP, "Mikołaj Kopernik w kosmosie"
12. Emilia Jarecka, lat 12, KSP

Grupa 4: 13 - 15 lat
1. Nikola Dzwonkowska, lat 15, ZSLiT w Tucholi, "MK"
2. Mateusz Lella, lat 14, SP nr 5, "M. Kopernik" (kopia obrazu J. Matejki)
3. Oleksandra Khlopotova, lat 13, SP nr 5, "Kopernik i jego planety"

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
1. Marek Kosiedowski, lat 21, ZSS Czersk, "Portret Mikołaja Kopernika"
2. Paulina Rogowska, lat 9, ZSS Czersk, "Mikołaj Kopernik - odkrywca"
3. Maksymilian Brzoska, lat 14, ZSS Czersk, "Ruszył Ziemię"
4. Marcin Łąski, lat 14, ZSS Czersk, "Wstrzymał Słońce"

Uroczyste rozstrzygnięcie I etapu Konkursu - środa 21 czerwca br. o godz. 13.30, Dom Szewski
W imieniu Organizatorów tegorocznego Konkursu serdecznie dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji.

Galeria