06.06.2023
KAZIMIERZ LEMAŃCZYK Wystawa indywidualna w 50-lecie twórczości. Odsłona I – Światło i woda

KAZIMIERZ LEMAŃCZYK Wystawa indywidualna w 50-lecie twórczości. Odsłona I – Światło i woda

Od 13 maja można obejrzeć w Chojnicach obszerny dorobek twórczy artysty grafika i malarza, specjalisty w zakresie sztuki edytorskiej – Kazimierza Lemańczyka. Z racji przypadającego dostojnego jubileuszu artysta zdecydował o prezentacji swojego artystycznego oeuvre w dwóch odsłonach wystawowych: Odsłona I - pt. Światło i woda - prezentowana jest w baszcie Kurza Stopa Muzeum Historyczno-Etnograficznego i Odsłona II - pt. Portrety - w Chojnickim Centrum Kultury.

Na muzealnej ekspozycji autor prezentuje twórczość niejako „zanurzoną” w ulubionym przez niego pejzażu. Bogaty zestaw prac malarskich wybranych na wystawę, pochodzących z różnych lat i okresów twórczości, ukazuje bardzo indywidualną drogę, jaką artysta przemierzył od studiów i dyplomu w pracowni prof. E. Piotrowicza na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, poprzez pierwszą wystawę malarskich - często plenerowych - kompozycji pejzażowych pod tym samym tytułem, urządzoną w muzeum w 1992 r., do czasów obecnych.

Jak sam twierdzi, wiele z zaprezentowanych na wystawie obrazów namalował dlatego, „bo chciał je zawsze sam zobaczyć”. Patrząc na płótna artysty możemy przekonać się, że abstrakcyjnie traktowana forma malarska wymyka się dosłowności wyglądu realnego pejzażu, stanowiącego źródło inspiracji, na rzecz zestrojenia plam malarskich zależnych od siebie kolorystycznie, tworzących kompozycję barwną o zupełnie nowej, autonomicznej semantyce. Celowym zabiegiem prezentacji ze strony autora jest z pewnością brak datowanie obrazów, co może sugerować poszukiwanie i zmaganie się z materią malarską, która traktowana każdorazowo jako nowe wyzwanie artystyczne, wciąż pozwala odkrywać inne przestrzenie. Przyjaciele artysty odnajdą na ekspozycji kilka dawniejszych obrazów, ale sporo jest także obrazów zupełnie nieznanych, zaskakujących narracją, rozjaśnioną i żywszą paletą barwną, które zdecydowanie skłaniają do uważnego patrzenia, nie pozwalając na przyzwyczajenie do rozpoznawania duktu pędzla artysty, który ma za sobą pokaźny dorobek twórczy.

Wystawa w muzeum czynna jest do 30 czerwca 2023 r.

Galeria