Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria

Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria przygotowany wspólnie z Muzeum H – E w Chojnicach i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki K-P w Wejherowie, poświęcony jest prezentacji sylwetki twórcy chojnickiego muzeum Juliana Rydzkowskiego (1891 - 1978) – ważnej osobowości kultury pomorskiej swego czasu, regionalisty z pasją muzealną, wielkiego miłośnika Chojnic i regionu. Książka zawiera bogatą dokumentację jego życia i działalności, odsłaniając Rydzkowskiego jako człowieka – legendy Chojnic, przede wszystkim muzealnika, zafascynowanego tożsamością swojego regionu, ale także pisarza felietonisty, bystrego obserwatora życia społecznego, cenionego przyjaciela. Walorem książki jest szczegółowy materiał źródłowy, zwłaszcza ilustracyjny. Ostatni rozdział, złożony z referatów obecnych muzealników, jest owocem zorganizowanego w muzeum w Chojnicach w 2009 seminarium pt. Julian Rydzkowski w świetle swojego dzieła, podsumowującego projekt badawczy pełnego dorobku twórcy i pierwszego kustosza muzeum. Materiał do publikacji zebrał, opracował i opatrzył wstępem prof. Józef Borzyszkowski.

Gdańsk – Chojnice – Wejherowo 2011,
stron 720,
format 20,5 x 14,5,
cena 30 zł