II edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas”

II edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas”

Regulamin Konkursu

 
1. Organizator:

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

 
2. Adresat Konkursu:

Dzieci oraz młodzież regionu Chojnic i okolic

 
3.Tematyka:

Zabytkowe dziedzictwo architektury obejmujące miasta, miasteczka, wioski, osady, zaułki najbliższego regionu pokrywającego się z obszarem dawnego powiatu chojnickiego z okresu II RP (budynki i ich wnętrza, struktury miejskie, wiejskie lub ich fragmenty – zarówno w nawiązaniu do krajobrazu jak i w formie detali architektonicznych). Liczymy na wrażliwość i kreatywność uczestników. 


4. Cele Konkursu:

Celem Konkursu jest odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja oraz bliższe poznanie przez uczestników różnorodnego charakteru pomorskiej architektury zabytkowej, a także pogłębienie wiedzy o bogatej lokalnej historii, której śladem są zachowane do dziś zabytki. Ma on również uwrażliwić i skłonić do zastanowienia nad wartością i stanem zachowania lokalnego dziedzictwa architektury, poprzez pokazanie przykładów dbałości o zabytki, jak i zagrożeń i braku należytej troski lokalnej społeczności o ochronę zachowanego w różnym stanie dziedzictwa przeszłości.

 
5. Zasady uczestnictwa:

Podział według kategorii wiekowych:

- I grupa: klasy IV do VIII szkoły podstawowej (do 3 zdjęć ocenianych indywidualnie)

- II grupa : szkoły ponadpodstawowe (cykl od 3 do 8 zdjęć powiązanych ze sobą tematycznie)

Fotografie muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu.

Warunkiem przyjęcia pracy w przypadku osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Prace należy przesyłać na adres muzeumchojnice@gmail.com w terminie do 30 września 2022 r.

Format prac: minimalne wymiary plików 2480 x 3508 pixeli o maksymalnym rozmiarze 5 MB w formacie JPG.

 
6. Ocena prac:

Oceny prac i przyznania nagród dokona jury Konkursu składające się z profesjonalnych fotografów oraz pracowników muzeum.

 
7. Nagrody:

Muzeum przewiduje po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii, w tym po jednej nagrodzie głównej w każdej z nich oraz bezpłatny pakiet zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla Zwycięzców z osobami towarzyszącymi.

 
8. Prawa autorskie:

Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Muzeum. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego dysponowania zdjęciami, m. in. nieodpłatnego ich reprodukowania w celach promocyjnych i wystawienniczych.

 
9. RODO

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie stosownych oświadczeń przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników.

Wzór dokumentów znajdą Państwo na stronie www.chojnicemuzeum.pl , które należy przysłać razem z fotografiami w formie skanu, lub dostarczyć osobiście do Bramy Człuchowskiej (ul. Podmurna 13) w godzinach otwarcia Muzeum. Brak zgody RODO będzie skutkował dyskwalifikacją pracy.

 

Pliki do pobrania:

Rodo 
Metryczka