Czwartek u Albina

Czwartek u Albina

Ostrowite znane i nieznane – przygoda z archeologią 

W czwartek 9 maja zapraszamy do siedziby muzealnej Kolekcji Albina Makowskiego przy ul. Drzymały 5  na spotkanie i ciekawe rozmowy o najnowszych odkryciach archeologicznych w Ostrowitem. Gośćmi spotkania będą Krystyna i Łukasz Trzcińscy – archeolodzy reprezentujący środowisko Uniwersytetu Łódzkiego, którzy od lat prowadzą badania, nadzorują prace wykopaliskowe w naszym regionie, prowadzą także prace inwentarzowe i konserwatorskie odkrytych zabytków. Majowy „Czwartek u Albina”, podczas którego będzie można zobaczyć, ale i dotknąć zabytki archeologiczne ze stanowiska w Ostrowitem – tradycyjnie o godz. 17.00.