MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
styczeń


 

Sztandar Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej 1914-1921 Oddział Czersk


Inicjatorem powołania czerskiego Oddział ZBOAP był emerytowany wojskowy Jan Pacek z Czerska. Początek działalności organizacji przypada na pierwszą połowę lat trzydziestych XX w. W tym też czasie wykonany został sztandar. Do dzisiaj zachowała się jego płachta i głowica. We wrześniu 1939 r. Jan Pacek został aresztowany przez hitlerowców, a niespełna dwa miesiące później rozstrzelany w lasach Łukowa. Z obawy prze rewizją i aresztowaniem jego żona Małgorzata rozpruła płachtę sztandaru i obydwa elementy zaszyła w poduszkach. W ten sposób sztandar bezpiecznie przetrwał okupację.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)

SMAKI ZIEMI ZABORSKIEJ. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 18 września 2021 | Wiele

Strona główna » SMAKI ZIEMI ZABORSKIEJ. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 18 września 2021 | Wiele

Muzeum w Chojnicach wraz z organizatorami, tj. Katedrą Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Domem Kultury im. Hieronima Derdowskiego/ Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu, mają przyjemność zaprosić do udziału w wydarzeniu wpisującym się w obchody 19. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

Wydarzenie zatytułowane „Smaki ziemi zaborskiej. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” planowane jest na 18 września w Wielu w Centrum Informacji Turystycznej - ul. Dąbrowska 36b - (seminarium, wystawa), na scenie przy jeziorze wielewskim i na przyległym placu, w godzinach 10:30-15:00. Partnerami są Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku, Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliusza Rydzkowskiego w Chojnicach, Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Kościerzyna. Patronatu wydarzeniu udzielili Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Oddział Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Polskich. O degustację zadbają lokalne firmy i koła gospodyń wiejskich.

Przedogródek, sad, ogród warzywny, pole, łąka, las i jezioro nadają smak życiu w kaszubskim domu na Zaborach. Ale rozumiejąc smaki dziedzictwa bardziej konceptualnie, karmimy zmysły urokiem regionu, harmonią krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Podobnie postrzegamy unikalną zabudowę historyczną wsi zaborskiej wraz z towarzyszącymi budynkom elementami przyrodniczymi i wypełniającymi je przedmiotami rzemieślniczymi. To całokształt smaków dziedzictwa. Wysmakowana forma i wzór, od abstrakcyjnego, filozoficznego rozumienia smaku, jako sumy doznań, wynikającej z unikalnego, złożonego kolorytu, wielowarstwowego, przywołującego pamięć o przeszłości, o ludziach, o ich marzeniach, nadziejach, o ludzkiej trosce i miłości, o smutku i bólu pożegnań. Smaku przywołującego obrazy, przynoszącego ukojenie i poczucie bezpieczeństwa. Po rzeczywisty smak i zapach, powietrza, roślin, potraw, napojów kojarzonych z domem, dzieciństwem, wydarzeniami, tradycjami. Tematem wiodącym wydarzeń w Wielu jest specyfika regionu zaborskiego na szerszym tle przyrody i kultury południowych Kaszub. Osią merytoryczną całego wydarzenia jest otwarte seminarium naukowe, którego prelegenci opowiedzą o dziedzictwie wspólnoty, historii Zaborów, hafcie zaborskim, czasoprzestrzeni Anny Łajming w literackich zaborskich wędrówkach, wysmakowanym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym wsi zaborskiej, ziołach i związanych z nimi tradycjach, obrazie domu zaborskiego w literaturze, smaku tajemniczych podań zaborskich, kaszubskim domu tradycyjnym i współczesnym, zaborskim lesie i smakach, które stamtąd pochodzą. Zaplanowany jest wernisaż ogólnopolskiej wystawy plastycznej pt. „DOM KASZUBSKI NA ZIEMI ZABORSKIEJ. smaki dziedzictwa” oraz rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tym samym tytułem. Całość wzbogacona zostanie spektaklem słowno-muzycznym, który otworzy wydarzenie. Planowany jest też koncert regionalnego zespołu „Kaszuby” z Wiela i Karsina, który zadba o wysmakowane dźwięki tradycyjnej muzyki. Zaplanowano szereg warsztatów i zajęć edukacyjnych dostępnych w trakcie wydarzenia, a także spacery edukacyjne. Będzie można samemu stworzyć model chaty kaszubskiej, udekorować wzorem zielarscy drewniane elementy, odtworzyć na drewnie elementy wzoru haftu kaszubskiego i nauczyć się rozpoznawać rośliny i zioła na przyległej łące.

(11kB)

Linki do wydarzenia:

Strona

facebook