MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Łużycki skarb

Aktualności » Łużycki skarb

     W listopadzie do muzeum w Chojnicach został przekazany zespół zabytków archeologicznych wykonanych z brązu. Obiekty odkryto przypadkowo w Charzykowach w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Wśród wydobytych z ziemi przedmiotów znajdują się siekierki z uszkiem i tulejką, dłutko do ornamentowania przedmiotów brązowych, grot oszczepu, fragment zapinki spiralnej, a także elementy oporządzenia końskiego, takie jak: różnej wielkości guzy, ozdobne tarczki, dekoracyjne elementy uprzęży, ażurowe ozdoby naczółka oraz tzw. brzękadła będące elementem wędzidła. Zespół liczy 28 obiektów.

     Odkrycia tzw. skarbów brązowych na terenie południowej części Pomorza nie zdarzają się zbyt często, więc tym bardziej cieszy fakt, że tak bogaty i unikatowy zespół zabytków, archeologicznie łączony z kulturą łużycką, datowany na V okres epoki brązu (900-700 lat p.n.e.), wzbogaci zbiory chojnickiego muzeum. Zanim jednak zabytki zostaną zaprezentowane na ekspozycji, poddane zostaną szczegółowym pracom konserwatorskim i badawczym. Powiadomiony o wydarzeniu Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagrody dla uczciwego znalazcy skarbu.

(11kB)