MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Kolejny zabytek po renowacji

Strona główna » Kolejny zabytek po renowacji

Już od jakiegoś czasu na ekspozycji w Bramie Człuchowskiej można podziwiać efekty renowacji znajdującego się w zbiorach Muzeum żurawia.

Dermoplast ptaka został poddany konserwacji w profesjonalnym zakładzie preparacji zwierząt w Opatówku. Objęła ona szereg czynności: oczyszczenie całego obiektu powietrzem i odpowiednimi środkami chemicznymi, uzupełnienie ubytków w podstawie, skórze i upierzeniu, nadanie prawidłowego koloru odbarwieniom dzioba oraz skóry nóg i potylicy, ułożenie na nowo upierzenia, w końcu pokrycie całości roztworem owadobójczym o trwałym działaniu.
Ten wyjątkowy zabytek został podarowany do zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w latach 60. ubiegłego wieku przez spadkobiercę znanej i cenionej kolekcji przyrodniczo-łowieckiej wybitnego chojniczanina dr. Jana Pawła Łukowicza.

Więcej szczegółowej wiedzy na temat dermoplastu można znaleźć na stronie muzealnej pod adresem: https://chojnicemuzeum.pl/index.php?zuraw,322

Żuraw został poddany konserwacji dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach wspartej finansowo przez Gminę Miejską Chojnice.