MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

15 zeszyt muzealnej „Baszty” już w sprzedaży

Strona główna » 15 zeszyt muzealnej „Baszty” już w sprzedaży

24 grudnia 2021 r. ukazał się w druku 15 tom muzealnego periodyku „Baszta”, wydawanego przez Muzeum w Chojnicach od 1986 r. Najnowszy, blisko dwustustronicowy, numer obejmuje swym zakresem lata 2019 – 2021. Wychodzi w czasie z wielu względów wyjątkowym, głównie z racji pewnego zaburzenia normalnego rytmu funkcjonowania muzeum spowodowanego pandemią Covid 19, ale także w związku z przypadającą w tym czasie setną rocznicą świętowania niepodległości  regionu Pomorza. W zeszycie znalazły się interesujące artykuły historyczne, badawcze kustoszy oraz autorów współpracujących od lat z Muzeum, informacje o  projektach remontowo-konserwatorskich, jak również relacje z ważniejszych wydarzeń, ciekawych ekspozycji realizowanych w tym okresie w chojnickim muzeum oraz spotkań i warsztatów edukacyjnych. Jak zwykle numer zaopatrzony jest w bogatą dokumentację ikonograficzną. 

 

Cel, jaki przyświeca wydawaniu „Baszty”, to w szczególności upowszechnianie wiedzy o zbiorach i kolekcjach chojnickiego Muzeum, dokumentowanie pracy muzealników nad poszerzeniem wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Chojnic i regionu. Pismo zawiera tematyczne artykuły skupione na pracach badawczych dotyczących poszczególnych zabytków, opracowania popularnonaukowe, jak również materiały sprawozdawcze o wydarzeniach i realizowanych projektach muzealnych, zachowując przy tym ciągłość sprawozdawczą.