MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Wakacyjny konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas” - muzeum zaprasza do udziału!

Strona główna » Wakacyjny konkurs fotograficzny pt. ,,Przeszłość w obiektywie. Dziedzictwo wokół nas” - muzeum zaprasza do udziału!

Regulamin Konkursu


1. Organizator:
Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

2. Adresat Konkursu:
Dzieci oraz młodzież regionu Chojnic i okolic

3.Tematyka:
Zabytkowe dziedzictwo architektury obejmujące miasta, miasteczka, wioski, osady, zaułki najbliższego regionu pokrywającego się z obszarem dawnego powiatu chojnickiego z okresu II RP (budynki i ich wnętrza, struktury miejskie, wiejskie lub ich fragmenty – zarówno w nawiązaniu do krajobrazu jak i w formie detali architektonicznych). Liczymy na wrażliwość i kreatywność uczestników.
 
4. Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja  oraz bliższe poznanie przez  uczestników różnorodnego charakteru pomorskiej architektury zabytkowej, a także pogłębienie wiedzy o bogatej lokalnej historii, której śladem są zachowane do dziś zabytki. Ma on również uwrażliwić  i skłonić do zastanowienia nad wartością i stanem zachowania lokalnego dziedzictwa architektury, poprzez pokazanie przykładów dbałości o zabytki, jak i zagrożeń i braku należytej troski lokalnej społeczności o ochronę zachowanego w różnym stanie dziedzictwa przeszłości.

5. Zasady uczestnictwa:
Podział według kategorii wiekowych:
- I grupa: klasy IV do VIII szkoły podstawowej (do 3 zdjęć ocenianych indywidualnie)
- II grupa : szkoły ponadpodstawowe (cykl od 3 do 8 zdjęć powiązanych ze sobą tematycznie)
Fotografie muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu.
Warunkiem przyjęcia pracy w przypadku osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
Prace należy przesyłać na adres muzeumchojnice@gmail.com w terminie do 30 września 2021 r.
Format prac: minimalne wymiary plików 2480 x 3508 pixeli o maksymalnym rozmiarze 5 MB w formacie JPG.

6. Ocena prac:
Oceny prac i przyznania nagród dokona jury Konkursu składające się z profesjonalnych fotografów oraz pracowników muzeum.

7. Nagrody:
Muzeum przewiduje po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii, w tym po jednej nagrodzie głównej w każdej z nich oraz bezpłatny pakiet zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla Zwycięzców z osobami towarzyszącymi.

8. Prawa autorskie:
Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Muzeum. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego dysponowania zdjęciami, m. in. nieodpłatnego ich reprodukowania w celach promocyjnych i wystawienniczych.

9. RODO
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie stosownych oświadczeń przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników.
Wzór dokumentów znajdą Państwo na stronie www.chojnicemuzeum.pl , które należy przysłać razem z fotografiami w formie skanu, lub dostarczyć osobiście do Bramy Człuchowskiej (ul. Podmurna 13) w godzinach otwarcia Muzeum. Brak zgody RODO będzie skutkował dyskwalifikacją pracy.