MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Renowacja zabytków archeologicznych

Strona główna » Renowacja zabytków archeologicznych

Do Muzeum w Chojnicach powróciły zabytki archeologiczne po przeprowadzonej w gdańskiej pracowni konserwacji oraz częściowej rekonstrukcji i można je zobaczyć w Bramie Człuchowskiej. By ocalić przed postępującą destrukcją, zabiegom renowacyjnym zostały poddane cenne i unikatowe artefakty - dwa szklane pucharki z przełomu I i II w. n.e.,  odkryte w 1975 roku w grobie książęcym nr 1 w Leśnie oraz sztylet żelazny z brązowym jelcem, z fragmentami skórzanej pochwy, stanowiący element bogatego depozytu odkrytego w 1985 r. w tzw. grobie szamana, na wielokulturowym cmentarzysku kurhanowym w Leśnie. Zabytki te łączone są z kulturą wielbarską, której reprezentantami byli przybyli ok. 80 r. n.e. ze Skandynawii Goci. Szerzej zabytki zostaną omówione w ramach muzealnego cyklu Zabytek miesiąca na stronie muzeum już w najbliższym czasie.

Obiekty udało się ochronić przed postępującą destrukcją dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Chojnice, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz środków własnych Muzeum.