MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

Aktualne wystawy » Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

Wystawa towarzyszy znanemu rezerwatowi kręgów kamiennych i pomyślana jest jako ekspozycja dwuczęściowa. W pierwszej zaprezentowano najcenniejsze znaleziska archeologiczne, dokumentujące kulturę materialną i duchową Gotów, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych (ceramikę, biżuterię, przybory i narzędzia), makietę cmentarzyska, plansze poglądowe, rekonstrukcje grobów. W drugiej części prezentowane są zdjęcia wykonane w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Ukazują one poza przedstawieniem fauny i flory tych terenów bogate dziedzictwo kulturowe, reprezentowane przez dokumentację fotograficzną Kręgów Kamiennych w Odrach, a także zabytkowy akwedukt w Fojutowie.